Tagged: Kućno ozvučenje

Opseg zvuka i granice bola

“Istraživanje mentalne obrade muzike pomaže nam da odgovorimo na velika pitanja o strukturalnoj organizaciji mozga.” Prof. Rej Džekendof, Univerzitet Tafts Različita su ispitivanja vršena poslednjih decenija, i dolazilo se do fascinantnih zaključaka koji...