Tagged: ozvučenje

Opseg zvuka i granice bola

“Istraživanje mentalne obrade muzike pomaže nam da odgovorimo na velika pitanja o strukturalnoj organizaciji mozga.” Prof. Rej Džekendof, Univerzitet Tafts Različita su ispitivanja vršena poslednjih decenija, i dolazilo se do fascinantnih zaključaka koji...

Profesionalno ozvučenje i rasveta

Kontakt mail : 018music@gmail.com tel: 064 – 983 -49 – 12 Ozvučenje 12 zvučnika – bas binovi i sateliti – (12.000 W ) 6 pojačala mikseta “Numark“ 2 kanala suva, 12 kanalna mikseta...