Category: Magazin

Svest o slušanju muzike utiče na estetski doživljaj

Ne zaboravite na to da pitanje “koju muziku slušate” ima još jednog važnog saputnika. Tek kada se zapitate “kako slušate muziku” dobićete potpuno razrešenje viševekovnog Gordijevog čvora, satkanog od tradicije, iskustva i želje...

Muzika – Zdrav duh i zdravo telo

Muzika, kao i različiti muzički instrumenti, prisutna je u našim životima od samog rođenja. Uz nju se radujemo, proslavljamo, uz nju patimo i ispraćamo. U bilo kom trenutku i na bilo kom mestu...

Opseg zvuka i granice bola

“Istraživanje mentalne obrade muzike pomaže nam da odgovorimo na velika pitanja o strukturalnoj organizaciji mozga.” Prof. Rej Džekendof, Univerzitet Tafts Različita su ispitivanja vršena poslednjih decenija, i dolazilo se do fascinantnih zaključaka koji...